20060118

Estratexia china (en Ribadeo?)

Vai este post non polo libro de Tsun-Tzu, 'O arte da guerra', senón por outra estratexia. De todos é sabida a usada polas tropas sublevadas na Batalla do Ebro: desgaste das tropas que tiñan cruzado o Ebro nun contraataque cando as podían ter botado de alí antes, pero resultaba máis rentable cara ó seu aplastamento aínda que contribuíra a máis penalidades e mortes dos soldados (coidado, é unha interpretación miña!). Fronte a esa estratexia guerreira temos outra, semellante, económica: a de China na actualidade mantendo o baixo salario dos seus mentras vai ocupando mercados e logrando un forte superávit. Aínda que difiren naturalmente en moitas cousas, o básico é que cando se remate o proceso o oponente estará KO.
Se miramos a Ribadeo, a estratexia política parece ser a contraria: dar paos desgastándose un mesmo e non mantendo a propia posición, senón cambiándoaó pouco de tela. Agora si que sería convinte o citar o libro do principio, para aconsellar a súa lectura antes de que a política de terra queimada produza demasidados danos para xente de a pé. ... pode que non esteña moi claro o que quero dicir, pero tamén é que non o quero dicir moi claro: o estudo do tema dá para enterarse máis e máis.

Ningún comentario: