20051115

Opostos?

van hoxe dúas fotos que se antoxan contrarias. Unha, dun edificio; outra, do campo. Unha, con só unhas motas de verde, a outra a falta delas. Unha, e n construcción, a outra, máis ben case en destrucción. e así poderiamos seguir. Unha é a da sá de autopsias do cemiterio e a outra das obras da circunvalación. O porte dun edificio que coñeceu mellores tempos per non deixa de ser clásico contrasta con algo que se está a facer, cortando o verde e interrumpindo a comunicación ó tempo que pretende establecela dun xeito máis amplio. O dinamismo do novo fronte á lembranza da morte non deixa de lembrarnos que ata a morte necesita unha certa construcción mentras a vida implica tamén destrucción. Algo así como o ying e o yang orientais, que se cruzan continuamente nas nosas vidas e moitas veces confundimos entre si.
...
Quedan xa poucas horas para que comece o Congreso de ENCIGA no IES porta da Auga. O que queda de semana non sei se poderei meter algo máis no blog nin en ningunha outra parte. tentarei, pero se non, ata domingo, en que de seguro nos veremos con novidades.

Ningún comentario: