20050910

Levar un blog


Escribir algo tódolos días para un blog non é doado, e menos con problems de tempo ou técnicos. Por exemplo, a próxima semana tereina abondo ocupada... nembargantes, ver unha imaxe como esta, unha porta reventada na parte superior do auditorio, deixando 'libre' o paso a aparellos que poden ser perigosos, creo que debe de manifestarse.

Hoxe leín no periódico que Mubarak ganou as eleccións exipcias co 85% dos votos... coido que sobran máis comentarios.
Mentras, Alonso sairá cuarto en Bélxica.

Ningún comentario: