20190308

PRESENTACION DO LIBRO “O FUTURO DAS PENSIONS”. Nota de prensa

O sábado próximo, 9 de marzo presentarase en Ribadeo o libro “O futuro das pensions en Galiza, Estado Español e Europa”. O acto terá lugar no Cine Teatro ás seis da tarde. Na mesa estarán como ponentes Lidia Senra, eurodeputada galega, Xavier Pérez Davila, economista, escritor e membro de MODEPEN e Victoria Portas, tamén membro de MODEPEN e da Coordinadora Estatal do sistema publico de pensións.
O libro contén unha serie de traballos presentados nas xornadas celebradas en Santiago de Compostela os días 28 e 29 de setembro de 2018, organizadas por GUE/NGL e Movemento Galego pola Defensa das Pensión Públicas (MODEPEN).
Entre os autores cóntanse expertos en Seguridade Social e Pensions procedentes de Francia, Suecia, Portugal, Finlandia e irlanda. En total son 15 colaboracións e mais as conclusións das xornadas.
As experiencias nos diferentes países céntranse na estratexia que ten o seu comezo dos oitenta, cando o Fondo Monetario Internacional, a OCDE e o Banco Mundial poñen en circulación a idea de que os sistemas de pensións garantidos por alguns estados socialistas e capitalistas dende comezos do século XX e maiormente despois da segunda guerra mundial, deben “reformarse” ou “modernizarse” para controlar eses fondos e metelos no mercado de capitais. Dende entón a maioría dos gobernos, a UE, a prensa e os medios en xeral difunden sistemáticamente a mensaxe de que o sistema de pensións non é sustentable en base a idea de que debe ser “rendibel” tratando de convencer á opinión pública de que as pensións son un produto comercial e un dereito das clases traballadoras garantido polo estado ao chegar a unha edade determinada. Para os dirixentes da economía mundial trátase de orientar os diferentes sistemas de pensións hacía un modelo privatizado e manexado por bancos e fondos especulativos, para conquerir os máximos beneficios privados ao mesmo tempo que se xenera na poboación o convencimento de que os estados non serían capaces de financiar as pensións no futuro.
En varios traballos destácase a fenda de xénero e analízase o PEPP (Producto Paneuropeo de Pensiones Personales) que trata de canalizar os aforros das persoas traballadoras cara ás inversións especulativas a longo prazo a través da Unión de Mercados de Capitais.
En outros traballos desmiúdanse as reformas de 2011 e 2013 e prantéxase alternativas prgresistas, ademais da derrogación da coñecida normas restristivas.
Finalmnte prantexanse unha serie de conclusións para defender no futuro sistemas de pensións que recoñezan o esforzo vital das persoas traballadoras, garantidos polos estados como un dereito social indiscutible, así como a solución definitiva da fenda de xénero.
MODEPEN RIBADEO

Ningún comentario: