20181010

De 'por nuestro faro' ó concello

Deixo abaixo o escrito presentado hoxe, asinado por cinco persoas pertencentes ó colectivo 'Por nuestro Faro', cunha nota: seguimos adiante na procura e difusión de información, e na loita polo que é de todos, por cima dos intereses privados e mesmo pese ás institucións.
Asemade, no apartado "Novas" da páxina web do concello, non aparece referencia á fosa e o verquido. A concelleira do PSOE, Aurora González, presentou unha pregunta sobre este tema no pleno do 18 de setembro, pero na nota do mesmo que sae na páxina web do dia seguinte non se comenta, gardando un silencio absoluto.

Ningún comentario: