20171027

O porto de Ribadeo volverá a mover case medio millón de toneladas.

O porto de Ribadeo volverá a mover case medio millón de toneladas de mercadorías, segundo se desprende da nota de Portos de Galicia, segundo a que ten movido ata o 30 de setembro 347 000 t. Facendo contas, ó ritmo seguido o resto do ano, sobrepasaría as 460 000 t, cunha media mensual de máis de 38 000 t. Un ritmo que xa apuntaba en xaneiro, mes no que se moveron 37 500 t. E un ritmo coincidente asemade co do pasodo ano, cun total de movemento en cifras practicamente idénticas ás previstas para este ano. Un ritmo que tamén case igualaría o movemento ó dos anos 2013 e 2014, aínda que xa netamente por baixo dos anos intermedios.
Madeira en Mirasol en setembro

Ningún comentario: