20150809

Da cédula real ao pasaxe ás indias

Adxunto presento unha cédula real expedida polo mesmo Alfonso VII, meu amigo, coa concesión do primeiro que se lle ocorreu.

Grazas, amigo Alfonso.
Ben, a cousa seguirá, pois non é a primeira vez que tal real persoa me concede prebenda semellante. Este ano, recén recibida, ocorréuseme pensar no tempo que tardará en outorgarse unha pasaxe á Habana, unha acción da compañía de tabacos  Ribadeo-Cienfueguera no Ribadeo Indiano, ou algo polo estilo.
Tenme comentado máis dunha persoa do glamour do Ribadeo indiano, de que non é unha festa de beber e beber (coido que se refería a que ten outras compoñentes que aminoran esta), etc, e si, estou de acordo en que ademais ten un plus de 'facilidade de aproximación mental'. Tentarei explicalo coas próximas imaxes:
Un armazón estilo antigo/medieval ó pé dunha casa do XIX, á beira doutra remozada hai poucos anos e un estandarte de 'cabaleiros moteiros'
A fonte vella, cos seus escudos certamente non desentona dunha festa medieval
 Pero, que fai un par de mexicanos (mellor, cienfuegueros) na festa medieval? Quizáis aproveitar o disfraz do Ribadeo indiano.
Festas... Certamente, a dinamización do normalmente apagado Mondoñedo nesta fin de semana paga un esforzo. En canto ás licenzas... mentres o entramado económico pase por riba do social ou natural, estas cousas son de pouco.

Ningún comentario: