20140421

auga

Hoxe chove, mesmo de tempo den tempo, forte. Iso non é nova. Polo que está a pasar da útlima tempada, tampouco é xa nova que a auga da billa non teña unhas características axeitadas para o consumo, tanto polo sabor como olor ou polo feito de que ó lavar as mans queden como máis lisas. Non sei se pasa en todo Ribadeo ou en algunhas zonas. Sei que non afecta a todos ó mesmo, pois a sensibilidade ó sabor, por exemplo, non é en todas as persoas igual. Asemade, sei que é algo discontínuo, de intensidade variable, e relacionado co tratamento que sofre/goza a auga da traída.
O tratamento da auga é fundamental para o seu consumo no actual volume, o consumo obrigado dun ben indispensable. O seu tratamento pode ter erros ocasionais, e nese caso hai que tentar minimizalos, ou sistemáticos, e nese, hai que corrixilos. En Ribadeo, diría que o tratamento da auga está pasando de ter erros ocasionais a sistemáticos, pero non sei a extensión dos mesmos...

Ningún comentario: