20131217

Cantidade: un cambio de Ribadeo co mundo

Onte foi aberto o último tramo de autovía que quedaba sen abrir entre Ribadeo e o centro de Asturias. Segundo que nos fiemos dunha fonte ou outra, o recorrido anterior a onte, 137 ou 138 km a Oviedo, cun tempo estimado de 1h 27 minutos segundo Google Maps, 1h 45 minutos segundo vía Michelin, por exemplo (recén consultados hoxe mesmo), vai quedar reducido en 10 minutos segundo os xornais, aínda que entendo que o tempo, de media, andará rondando unha cifra algo menor. É dicir, á capital asturiana, centro comercial e político do Principado, o tempo estimado de viaxe quedará en pouquiño máis de hora e cuarto.
En Relación á Coruña, 1h 37 minutos, segundo Google Maps, 2h 4 minutos segundo Vía Michelín, con peaxe en ambos casos, e capital comparable co comercial a Oviedo, pero non no político, quedará aínda un bo tempo nesa cantidade de tempo, isto é, uns vinte minutos máis que á capital asturiana.
Xa hai tempo que, observando un mapa de extensión de xonas comerciais, Ribadeo quedaba incluído en Asturias, dependendo de Oviedo como capital comercial. A apertura do trazado realizada onte non fai máis que facilitar este predominio.
Naturalmente, noutros aspectos, a consolidación da autovía imploica cousas diferentes. Por exemplo, a facilidade de extensión ata o País Vasco da xente que posee unha segunda residencia en Ribadeo; isa comunidade xa tiña presencia ata agora na compra de vivendas e é de esperar que algo aumente. Ou na comparación de transporte por estrada vs por ferrocarril, na que xa era de avantaxe neta o coche e relativa no caso do autobús. E así sucesivamente.
Aínda hai outros aspectos, como as obras públicas, os viadutos inmensos, obras de enxeñaría punteira ou os desmontes realizados, que fan chorar polas feridas da Terra ... e que quizáis vai ser o efecto máis perdurable da obra.
Agora, temos que afacernos a un cambio nas relacións. Quizáis pequeno, pero cambio producido por nós, que nos achega ós nosos viciños, bidireccional, ... e que como calquera cambio, vai significar cousas diferentes para cada persoa.

Ningún comentario: