20130411

Nada novo baixo a choiva

A choiva (chuvia da maioría) segue esta mañá, mentras baixo ela váise desenvolvendo o día que comeza sen novidades. Porque xa non é novidade nin o que expresa a sátira de Fontdevilla, ou que se saiba o que xa se intuía sobre as preferentes: que era sabido polas autoridades que non eran legais. En Ribadeo, mentras, téntase loitar contraesa falta de novidade con celebración. O sábado, cea da república no Costa  Verde, o domingo, outras catro rúas adicadas, comezano polo republicano Rafael Fernández Cardoso e rematando polo pedagogo Justo Pico de Coaña. Aquí, un libro de Pico de Coaña en venta, e aquí, a constatación de que non hai libros del na nosa biblioteca. E aquí, unha pequena biografía de Cardoso.

Ningún comentario: