20121014

Xestores, empresarios, emprendedores ...

Dun tempo a esta parte, o uso das verbas vese acelerado no seu cambio (no dalgunhas) en función de intereses de propaganda e/ou idea. Hai alguns cambios que se pretenden e que son patentes, aínda que sexa difícil deter o cambio unha vez comezado, por diferentes razóns, en particular porque ditos cambios soen imporse ós medios e cando nos decatamos xa están aceptados co significado imposto por boa parte dos falantes, que en boa parte, aínda que se decaten do cambio, non se decatan ou non nos decatamos da importancia do mesmo para a propia estrutura mental.
Un deses cambios que se está a producir é na constelación de verbas relacionadas coa posesión e dirección de empresas. Por exemplo, entre as tres verbas que titulan este artigo. Na actualidade diríanse case intercambiables, cando o seu significado é radicalmente diferente. Segundo o dicionario da RAG, respectivamente, temos:
"Persoa que xestiona un asunto ou administra un negocio ou sociedade.""Persoa que posúe ou dirixe algunha empresa.""Que ten iniciativa para empezar a facer algo con decisión."
Indo ós termos, o xestor non ten por que dirixir ou ter iniciativas, só tirar adiante co día a día. O empresario posúe e/ou dirixe, pero non ten por que ter iniciativa creadora (o fin da empresa é ganar cartos, sempre, teña ou non outros fines máis). E o emprendedor, non ten por que ser empresario; máis ben, terá que ter algo de xestor para poder levar adiante as súas iniciativas, sexan do tipo que sexan.
Hoxe por hoxe, moitos dos que se chaman empresarios son meros xestores de fondos públicos, e moi poucos, emprendedores. A cultura da subvención, usada ben en xeito caciquil, ben en xeito soborno, ... ten contribuído longamente a iso. Mentras, moitos emprendedores ven truncado o seu avance, sexa nun área económica ou empresaria, ou en outras moitas posibles, paradóxicamente pola falta dun apoio (e mesmo por meterlles paos na roda do carro) que podería ter lugar de diversos xeitos, e, aínda tratándose ás veces de cartos, con abondo menos cantidade que as típicas subvencións a eses outros xestores privados do público e con moitos menos que esas transferencias de pobres a ricos que son os rescates bancarios. Así pois, diferenciemos, alomenos mentras non haxa outras verbas claras que substitúan o significado de xeito común.

Ningún comentario: