20080319

Resposta rápida


Despois de dar nova da resposta do alcalde ás preguntas de O tesón, hoxe aparece nos xornais que se vai solucionar cun novo ascensor na parte traseira do edificio, con custe á consellería de Presidencia. Polo que parece, áinda faltan 'flecos' para ver como se vai facer a cousa, pero vai adiante. Por cuestión de mantemento e uso, tería preferido unha rampa, pero así o certo é que ó mellor tamén se pode aproveitar moitas veces como montacargas.
Onte fixéronme ver algún detalliño po PXOM. A imaxe (xa se sabe, ampliable mediante o rato) aparece cruzada pola Avda. Rosalía de Castro, alias 'rúa transversal' conservando a seu antigo nome. E aparece bordeada de edificacións con 7 alturas (circuliños con números dentro). Coido lembrar que eran 6 en tempos, pero ó mellor era sen contar a pranta baixa. Pero a cuestión é que cara á aprte superior esquerda aparece unha zona amarelo-laranxa que ve asignada 1 altura. Como inclúen as alturas a pranta baixa, pois só poderán ter edificios sen pisos, en contra do que sucede no actual 'aparcadoiro municipal', ó que se lle asignan 7 alturas na zona que non é parque. Non dubido de que o de 1 altura é un erro, igual que debera selo o de 7 alturas que abrangue agora toda a beira entre Rosalía e Calvo Sotelo (o centro da imaxe), legalizando altura nunha rúa que vai representar un muro se non se cambia o plan.
Por certo, na parte inferior vese o cine teatro con dúas cores diferentes. Unha delas é a zona de palco e vestiarios, que realmente desentona do resto.

Ningún comentario: