20070420

Unha nota de O Tesón en apoio da conservación do noso espazo natural

Poño esta segunda hoxe para dar a coñecer o apoio manifestado:
--
Ante a imposibilidade de asistencia á manifestacion convocada en Santiago para o día 6 de maio por ter cursada unha convocatoria interna anterior, e unha vez en xunta directiva da Asociación de Veciños "O Tesón" de Ribadeo,
Declaramos
A nosa adhesión ós fins da convocatoria, amosando a repulsa pola degradación do territorio, en particular a traverso da urbanización descontrolada. Sentimos que estes últimos anos o noso entorno está cada vez máis expoliado nun movemento que é preciso parar para conservar non só os nosos máis prezados lugares naturais senón tamén o propio sentido de supervivencia como persoas.
En Ribadeo, a 18 de abril de 2007.

Ningún comentario: